ProxMox: SSH commands.


qm start (id / nummer van proxmox vm)
qm stop  (id / nummer van proxmox vm)

Guide: 'syspreppen'.

Optie 1:   Kopieer deze code, en plak het
vervolgens in het CMD.exe venster.


dism /capture-image /imagesource:"C:\" destination-image:"D:\Wim\Install.wim" /compress:maximum /checkintegrity

 

Optie 2:  Kopieer deze code, en plak het vanuit Windows PE Omgeving, in CMD.exe


dism /capture-image /imagefile:"D:\Install.wim" /capturedir:C:\ /compress:maximum /verify /bootable

Start PowerShell als Admin via een gewoon (geen admin) cmd venster:


Start-Process PowerShell -Verb RunAs

Installeer een 'Store' app, zonder de 'Microsoft Store' te gebruiken.

Installeer Hyper-V met PowerShell.

Windows activatie doormiddel van 'MAS Scripts'.

Dit is een universele manier /script / tool, om op een legitieme wijze Microsoft Windows 7, 8.1, 10, en office pakketten vanaf 2016 tot 2021 te activeren.

Het wordt aangeroepen via PowerShell door een specifieke string / specifiek commando in te vullen, en daarna download het script een aantal dependencies van zichzelf.

Als dit is voltooid, opent het script een nieuw powershell venster, wat de benodigde privileges al vantevoren heeft ingesteld om te kunnen werken.

 • Je kiest een optie, en laat vervolgens het script zijn werk doen, doormiddel van ingebakken licentie code van een legitieme bios rom.
 • Mocht je geen legitieme licentie code hebben, of betreft het een desktop pc, waarvan het bios is geupdate?.. dan heeft het programma een fallback.
 • Optie 4, 5 & 6 zijn voor als je niet een licentie code hebt, en het op een grijze manier wilt activeren, dit is dus niet meer legitiem als je dit kiest.

Windows 10 - Automatisch inloggen.

 1. Click Start, and then click Run.

 2. In the Open box, type Regedit.exe, and then press Enter.

 3. Locate the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon subkey in the registry.

 4. Double-click the DefaultUserName entry, type your user name, and then click OK.

 5. Double-click the DefaultPassword entry, type your password, and then click OK.

  If the DefaultPassword value does not exist, it must be added. To add the value, follow these steps:

  1. On the Edit menu, click New, and then point to String Value.

  2. Type DefaultPassword, and then press Enter.

  3. Double-click DefaultPassword.

  4. In the Edit String dialog, type your password and then click OK.

    Note

   If no DefaultPassword string is specified, Windows automatically changes the value of the AutoAdminLogon key from 1 (true) to 0 (false), disabling the AutoAdminLogon feature.

 6. On the Edit menu, click New, and then point to String Value.

 7. Type AutoAdminLogon, and then press Enter.

 8. Double-click AutoAdminLogon.

 9. In the Edit String dialog box, type 1 and then click OK.

       Bron:  https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/user-profiles-and-logon/turn-on-automatic-logon

Microsoft Teams - Sharepoint pagina toevoegen als een app.

Go to the Developer Portal https://dev.teams.microsoft.com/home

+ New App

 • Add details

Add Personal App

 • In Content URL paste in the Form/Sharepoint URL

Publish App too Your org

In Team Admin center  – Managae Apps

 • make sure app is approved and allowed

In Team Admin – Set up policies

 • Add app to Nav bar for all users

Eigen Teams app, zoals FCLive heeft van het Friesland College.

[Hardened] - [Minimaal] - [Penntested!] - [Docker Container Images]

WordPress Hardened Docker Container – Extra beveiligde Minimale WordPress Installatie:

URL: hub.docker.com/r/rapidfort/wordpress

Gebasseerd op de al eerdere extra beveiligde image door: bitnami/wordpress

URL – base image: hub.docker.com/r/bitnami/wordpress

========================================================================

Onderstaand, wat je wilt.

Hier is, hoe het moet.

Achtergrond tijdens RDP aan.

Achtergrond tijdens RDP: Tekst.

Stap 1:  Druk op je toetsenbord op de volgende toetsencombinatie:  [ Start toets ] + [ R ].

Stap 2:  Typ in het ‘uitvoeren / run‘ venster het volgende:  [ gpedit.msc ] zonder de [ en ]!

Stap 3:  Zoek naar deze specifieke map, doormiddel van het linker navigatie venster:

         Map:         [ Local Computer Policy ] >> [ Computer Configuration ]  >..
                     ..>  [ Administrative Templates ]  >>  [ Windows Components ]  >..
                     ..>  [ Remote Desktop Services ]  >>  [ Remote Desktop Session Host ]  >..
                     ..>  [ Remote Session Environment ].