WiFi Netwerken via CMD.

Gegevens bekijken, voor een specifieke Netwerk verbinding: Gebruik het volgende commando, en vervang de zin INTERFACE-NAAM:–¬†¬†netsh wlan show profiles interface=”INTERFACE-NAAM” Bij INTERFACE-NAAM vul je de naam in die je ziet, wanneer je ipconfig gebruikt, en vanuit dat overzicht, gebruik je een netwerkadapter, die er tussen staat. Vervolgens vul je deze Lees meer…